Najlepsze informatyczne studia podyplomowe w Polsce
Pokrywają każdy aspekt IT
Programowanie Aplikacji Webowych
Kompendium praktycznej wiedzy, najnowocześniejsze technologie
Zarządzanie Projektami Informatycznymi
Kształcimy najlepszych Project Managerów w Polsce
Inżynieria Oprogramowania
Połączenie pratyki z niezbędną wiedzą teoretyczną
Nowoczesna Grafika Komputerowa
Po tych studiach sam zrobisz Park Jurajski
Internetowe Technologie Informacyjno-Komunikacyjne
Internet, sieci komputerowe, multimedia, zarządzanie infrastrukturą w praktyce.

Ogólnie o studiach podyplomowych

Studia podyplomowe z dziedziny informatyki na AGH pokrywają każdy aspekt należący do kanonu wiedzy informatycznej:
 • inżynieria oprogramowania
 • aplikacje i rozproszone systemy internetowe
 • zarządzanie projektami informatycznymi
 • inżynieria wymagań
 • grafika komputerowa
 • sieci komputerowe i zarządzanie infrastrukturą
Do wyboru są następujące kierunki:
 • Programowanie aplikacji webowych: przeznaczone są dla tych wszystkich, którzy chcą poznać najpopularniejsze technologie i narzędzia realizacji nowoczesnych serwisów internetowych oraz złożonych rozproszonych systemów informatycznych działających w środowisku internet wykorzystujących w warstwie prezentacji przeglądarkę internetową. Wraz z wiedza praktyczną (90%) bazę teoretyczną stanowią elementy iżnynierii oprogramowania (10%).
 • Inżynieria oprogramowania: studia te przybliżają wszystkie aspekty związane z wytwarzaniem oprogramowania: od inżynierii wymagań, poprzez zarządzanie projektami informatycznymi, projektowanie oprogramowania (metodyki obiektowe wraz z językiem UML, metodyki strukturalne) oraz bazy danych (MySQL, PostgreSQL) elementy programowania (C/Java/Visual Basic).
 • Zarządzanie projektami informatycznymi: studia przeznaczone dla tych wszystkich, którzy myślą o zrobieniu egzaminu PMP, oprócz metodyk klasycznych w ramach programu studiów omawiane są zwinne metodyki zarządzania projektami (przede wszystkim SCRUM). W ramach studiów przybliżone są również zagadnienia związane z analiza i modelowaniem biznesowym (BPMN) oraz elementy prawa dla informatyków.
 • Nowoczesna Grafika Komputerowa: studia adresowane są do tych wszystkich, którzy pragną:
  • poszerzyć i uzupełnić swoja wiedze w zakresie nowoczesnej animowanej grafiki 3D
  • nauczyć się wykorzystywać w sposób profesjonalny grafikę jako narzędzie do wizualizacji i symulacji dotychczasowych działań planistycznych
  • wykorzystać grafikę komputerowa jako nową formę prezentacji i sprzedaży produktów, które produkują
  • poprzez grafikę komputerowa różnych typów zechcą wyrażać sztukę lub pracować w firmie realizującej wideoklipy dla filmu, TV lub gier komputerowych
 • Internetowe Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w nowoczesnej firmie: studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych problematyka sieci komputerowych i zarządzania infrastrukturą programową i sprzętową w nowoczesnej firmie.

Programowanie Aplikacji Webowych

Studia podyplomowe „Programowanie aplikacji webowych” przeznaczone są dla tych wszystkich, którzy chcą poznać najpopularniejsze technologie i narzędzia realizacji nowoczesnych serwisów internetowych oraz złożonych rozproszonych systemów informatycznych działających w środowisku internet wykorzystujących w warstwie prezentacji przeglądarkę internetową.
 • Znajomość zagadnień projektowania aplikacji webowych i ich architektur.
 • Znajomość HTML/CSS oraz podstaw technik multimedialnych związanych z WWW.
 • Znajomość JavaScript oraz AJAX (jQuery).
 • Umiejętność tworzenia layoutów html/css na podstawie projektu graficznego.
 • Umiejętność tworzenia layoutów html/css na potrzeby urządzeń mobilnych (tzw. mobile web)
 • Znajomość PHP.
 • Znajomość Java, podstawowa znajomość oraz umiejętność tworzenia aplikacji webowych z wykorzystaniem JSF 2.0.
 • Znajomość języka C# oraz platformy .NET.
 • Podstawowa znajomość zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych oraz znajomość popularnych systemów realizujących mapowanie obiektowo relacyjne (Hibernate, nHibernate, Doctrine).
 • Znajomość problematyki przetwarzania danych w chmurze.
 • Znajomość zagadnień bezpieczeństwa aplikacji internetowych.
 • Znajomość zagadnień inżynierii oprogramowania.
Więcej informacji na oficjalnej stronie: TUTAJ

O Zarządzaniu Projektami Informatycznymi

Studia mają na celu przygotowanie kadr do sprawnego zarządzania projektami informatycznymi oraz przeprowadzenia analizy biznesowej architektury tworzonego oprogramowania. Poprzez przedstawienie najbardziej popularnych klasycznych i zwinnych metod zarządzania, uczestnik studiów będzie posiadał umiejętności wyboru najbardziej efektywnego sposobu prowadzenia projektu zintegrowanego z środowiskiem działania przedsiębiorstwa i skalowalnego do wielkości i złożoności projektu.
 • Klasyczne zarządzanie projektami (PMBOK)
 • Zwinne zarządznie projektami (SCRUM)
 • Procesy wytwarzania oprogramowania (w tym programowanie ekstremalne XP)
 • Wspomaganie narzędziowe wytwarzania oprogramowania
 • Zapewnienia jakości (ISTQB)
 • Modelowanie biznesowe bazujące na BPMN
 • Architektury korporacyjne (SOA – architektury bazujące na usługach)
 • Zwinne metodyki zarządzania produktem
 • Estymacja oprogramowania
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i poziomem usług
 • Zarządzanie kompetencjami pracowniczymi
 • Aspekty prawne działalności firm informatycznych
Więcej informacji na oficjalnej stronie: TUTAJ

Inżynieria Oprogramowania

Studia podyplomowe Inżynierii oprogramowania są adresowane do tych wszystkich, którzy w przyszłości będą zajmowali się wytwarzaniem oprogramowania (analiza, projektowanie, programowanie, testowanie i wdrażanie) czy szeroko pojętym użytkowaniem (modyfikacja, konserwacja, administrowanie). W Studium mogą uczestniczyć zarówno osoby pragnące uaktualnić jak i uzupełnić swoje wiadomości.
 • Programowanie (C/C++),
 • Metodologie obiektowe
 • Analiza i projektowanie oprogramowania
 • Konstruowanie baz danych
 • Technologie komponentowe
 • Projektowanie systemów w UML oraz inne technologie
 • Inżynieria wymagań
 • Aplikacje internetowe (głównie JAVA)
 • Administracja systemami UNIX/LINUX
 • Zarządzanie projektem informatycznym
Więcej informacji na oficjalnej stronie: TUTAJ

O Nowoczesnej Grafice Komputerowej

Studium Podyplomowe Nowoczesna Grafika Komputerowa jest adresowane do tych wszystkich, którzy pragną:
 • poszerzyć i uzupełnić swoja wiedze w zakresie nowoczesnej animowanej grafiki 3D
 • nauczyć się wykorzystywać w sposób profesjonalny grafikę jako narzędzie do wizualizacji i symulacji dotychczasowych działań planistycznych
 • wykorzystać grafikę komputerowa jako nową formę prezentacji i sprzedaży produktów, które produkują
 • poprzez grafikę komputerowa różnych typów zechcą wyrażać sztukę lub pracować w firmie realizującej wideoklipy dla filmu, TV lub gier komputerowych
 • Grafika 3D - system Softimage
 • Ilustracyjna grafika 2D
 • Programowanie grafiki przy pomocy C i OpenGL
 • Programowanie stron WWW
 • Programowania gier komputerowych
 • Programowanie wirtualnej rzeczywistości z zastosowaniem języka VRML
Więcej informacji na oficjalnej stronie: TUTAJ

Internetowe Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w nowoczesnej firmie

Studia poruszają problematykę użytkowania nowoczesnych internetowych technologii wspierających komunikację firmy z jej otoczeniem. Zajmują się praktycznymi aspektami wykorzystania dostępnych na rynku cyfrowych środków przekazu informacji - od budowania i konfigurowania urządzeń, przez dostarczanie usług internetowych, po wizerunek firmy kreowany za pośrednictwem nowoczesnych technologii przekazu treści. Oferują konkretne odpowiedzi na pytanie: "Co zrobić, aby dana rzecz po prostu dobrze działała".
 • Funkcjonowanie Internetu, dostęp do Internetu, użytkowanie zaawansowanych technologii przekazu informacji w Internecie.
 • Techniki promocji usług komercyjnych oraz technologie pozwalające na udostępnianie tych usług w Internecie.
 • Funkcjonowanie cyfrowych urządzeń technicznych pozwalających na wymianę informacji w systemach informatycznych. Praktyczne umiejętności budowania i integrowania takich urządzeń.
 • Projektowanie i konfigurowanie sieci komputerowych (w tym także bezprzewodowych).
 • Multimedia w Internecie. Technologie transmisji multimedialnych.
 • Bezpieczeństwo użytkowania systemów informatycznych oraz bezpieczeństwo w Internecie.
 • Zarządzanie systemami operacyjnymi w firmie.
 • Wirtualizacja.
Więcej informacji na oficjalnej stronie: TUTAJ